Picture of Kapa Fi
Predaja radova za oktobarski ispitni rok
by Kapa Fi - Saturday, 25 August 2018, 5:30 PM
 

Poštovani studenti,

U skladu sa članom 109. Pravilnika o studiju, ako niste osvojili dovoljan broj bodova iz predispitnih obaveza za prolaznu ocjenu, ili ako niste zadovoljni osvojenim bodovima, imate pravo da predate predispitne obaveze u periodu između septembarskog i oktobarskog ispitnog roka.

U tom slučaju molimo vas da pročitate upute nastavnika na stranici vašeg predmeta o naknadnoj (mentorskoj) predaji predispitnih obaveza. U slučaju da takvih uputa možda nema, vaše radove – predispitne obaveze treba da predate najkasnije do 06. 09. 2018. godine.

Ako već imate bodove iz nekih radova, ponovo možete predati samo one radove koje uopšte niste predali i one radove iz kojih ste dobili 0 bodova.

Druga mogućnost je da, ako želite da bolje uradite predispitne obaveze na predmetu, morate ponovo predati sve radove iz svih zadataka. U tom slučaju vam se poništavaju bodovi koje ste dobili ranije, i svi radovi se ponovo pregledaju i boduju.

Naravno, ako niste ništa ranije predavali, sada trebate predati radove iz svih predispitnih obaveza u navedenom roku.

Prije nego što počnete s pisanjem radova, obavezno ponovo pročitajte nastavni program predmeta i sve materijale iz blokova na koje se radovi odnose.

Takođe, budući da su pojedini nastavnici trenutno odsutni, ako ne možete stupiti u kontakt s nastavnikom, molimo vas da se obratite akademskoj službi el. poštom.

Želimo vam puno uspjeha!

Akademska služba