Skip site news

Site news

Picture of Kapa Fi
Nastava u zimskom semestru 2017/2018.
by Kapa Fi - Tuesday, 3 October 2017, 11:03 AM
 

Poštovani studenti,

Nastava na vanrednom studiju u zimskom semestru šk. 2017/2018. godine počinje u pоnedjeljak, 9. oktobra 2017. godine.

Na oglasnoj ploči možete pronaći obavještenje o rasporedu pohađanja predmeta u zimskom semestru.

Želimo vam puno uspjeha!

Akademska služba

 
Picture of Kapa Fi
Radovi na Koledžu
by Kapa Fi - Wednesday, 9 August 2017, 6:02 PM
 

Poštovani studenti,

Na Koledžu su u toku vanredni građevinski radovi i popravke koji povremeno mogu da ometaju telefonsku komunikaciju i pristup računarskoj sobi i nekim knjigama u biblioteci.

Dok traju ovi radovi, pored dolaska na redovne termine konsultacija, možete koristiti elektronske usluge komunikacije s nastavnicima putem ovog portala, kao i putem el.

Read the rest of this topic
(108 words)