Skip site news

Site news

Picture of Kapa Fi
Nastava u zimskom semestru 2018/2019.
by Kapa Fi - Tuesday, 2 October 2018, 6:30 PM
 

Poštovani studenti,

Nastava na vanrednom studiju u zimskom semestru šk. 2018/2019. godine počinje u pоnedjeljak, 8. oktobra 2018. godine.

Na oglasnoj ploči možete pronaći obavještenje o rasporedu pohađanja predmeta u zimskom semestru.

Želimo vam puno uspjeha!

Akademska služba

 
Picture of Kapa Fi
Predaja radova za oktobarski ispitni rok
by Kapa Fi - Saturday, 25 August 2018, 5:30 PM
 

Poštovani studenti,

U skladu sa članom 109. Pravilnika o studiju, ako niste osvojili dovoljan broj bodova iz predispitnih obaveza za prolaznu ocjenu, ili ako niste zadovoljni osvojenim bodovima, imate pravo da predate predispitne obaveze u periodu između septembarskog i oktobarskog ispitnog roka.

U tom slučaju molimo vas da pročitate upute nastavnika na stranici vašeg predmeta o naknadnoj (mentorskoj) predaji predispitnih obaveza.

Read the rest of this topic
(240 words)