Skip site news

Site news

Picture of Kapa Fi
Radovi na Koledžu
by Kapa Fi - Wednesday, 9 August 2017, 6:02 PM
 

Poštovani studenti,

Na Koledžu su u toku vanredni građevinski radovi i popravke koji povremeno mogu da ometaju telefonsku komunikaciju i pristup računarskoj sobi i nekim knjigama u biblioteci.

Dok traju ovi radovi, pored dolaska na redovne termine konsultacija, možete koristiti elektronske usluge komunikacije s nastavnicima putem ovog portala, kao i putem el.

Read the rest of this topic
(108 words)
 
Picture of Kapa Fi
Evaluacije za 2016/2017.
by Kapa Fi - Friday, 26 May 2017, 12:03 PM
 

Poštovani studenti,

Upitnik za evaluaciju predmeta i usluga u šk. 2016/2017. godini možete popuniti od ponedjeljka 29. 05. do nedjelje 04. 06. 2017. godine.

Upitnik se nalazi na ovom portalu pod nazivom Evaluacije studija i usluga.

Hvala Vam na učešću.

Akademska služba