Skip site news

Site news

Picture of Kapa Fi
Nastava u ljetnom semestru 2018/2019.
by Kapa Fi - Wednesday, 30 January 2019, 1:03 PM
 

Poštovani studenti,

Nastava na vanrednom studiju u ljetnom semestru šk. 2018/2019. godine počinje u pоnedjeljak, 11. februara 2019. godine.

Na oglasnoj ploči možete pronaći obavještenje o rasporedu pohađanja predmeta u ljetnom semestru.

Napomena: Ako želite da naknadno predate radove iz pojedinih predmeta iz zimskog semestra, molimo vas da se obratite nastavnicima el. poštom.

Želimo vam puno uspjeha!

Akademska služba

 
Picture of Kapa Fi
Nastava u zimskom semestru 2018/2019.
by Kapa Fi - Tuesday, 2 October 2018, 6:30 PM
 

Poštovani studenti,

Nastava na vanrednom studiju u zimskom semestru šk. 2018/2019. godine počinje u pоnedjeljak, 8. oktobra 2018. godine.

Na oglasnoj ploči možete pronaći obavještenje o rasporedu pohađanja predmeta u zimskom semestru.

Želimo vam puno uspjeha!

Akademska služba